A nők szemölcsének orvosságaként


Szent Istenünk Felemeld ostorodat. Zsoltári ének egy hóhér házában!

Teljes szövegű keresés 5 — Az órakulcsra pedig szükség van az arcon jelentkező pattanások kinyomkodásánál is — mondta bizonyos, regényes elhallgatás után A nők szemölcsének orvosságaként úr, miután darab ideig szünetet tartott ama gyászfátyolos női fotográfia emlékezetére, aki a magányos, gazdasszonyokkal vesződő úriemberekre végeredményében igazándiban vigyázni szokott; — néha egy fekete rámába, üveg a nők szemölcsének orvosságaként helyezett gyászjelentés is megteszi a magáét, amely pártecédulára egy felejthetetlen név van nyomtatva: de próba után mégiscsak a fotográfia az a csodaszer, amely a nőket igazán felejthetetlenné teszi.

Azoknak a nőknek amúgy is megvan a csillagkeresztjük, akiknek emléke a férfiak párnáin borong — akik valaha az órakulccsal az imádott férfit is csinosították. Néha persze, másnak. Az elnök szava: — Bármennyire igyekeznénk is versenyt tartani a tisztaság kérdésében a legműveltebb külföldivel, amely statisztikáiban: képecskékben is bemutatja ama tehervonatokat, amelyek a kellő mennyiségű szappant szállítják az illető országok lakosainak; — bármit mond Kneipp páter, a wöriszhófeni plébános úr a hideg vízről, a harmatos fűben való mezítlábas sétálgatásról, az erdei fákon való mászkálásról, a frissen esett hóban való fürdésről; — bármit ígérnek Csillag Anna orvosságai a különböző megfiatalodásokról, az üde arcszínekről, a ránctalan ábrázatokról, a sima arcokról: a lyukas órakulcsra mindig szüksége lesz talpi szemölcs lakk magyar úriembernek, mielőtt bálba, mulatságba, lánykérőbe vagy más ünnepélyekre elindulna hazulról.

a nők szemölcsének orvosságaként

Az elnök ekkor olyan megrázó hangon beszélt, mintha valamely emlékiratot diktálna, amelynek e fejezetéhez többé nem akar visszatérni. Száján, bajuszán, szakállán, szemöldökén, fülén, sőt szempilláin is érzi az a bizonyos ember a női csókok nyomát; a mosdótáltól irtózik; parfümírozott zsebkendőcskéket szagolgat; örvendez a lázas pattanásoknak; a fogai közé tévedt női hajszálaknak; a zápfogakban megtelepedett női bajuszkáknak, amelyek szinte felbecsülhetetlen értékűek, amíg szőkén, a nők szemölcsének orvosságaként, feketén, titkosan, lopva, szinte felfedezésre várakozva találhatók a nők ajkai körül… Az órakulcsra azonban minden körülmények között szükség van az arcpattanások kinyomogatásakor még abban az időben is, amikor porcelán arcú, kék szemű, szinte oxigénleheletű hercegnők csókolták meg Roykó tiszafüredi gyógyszerész pedrőjét a bajszok hegyén.

Lehet, hogy az elkeseredett, tenyereibe temetkezett arcú borbély vannak pinwormjaim, milyen gyógyszert kell szednem, de lehetett a mátyásmadár is fekete kalitkájában.

a nők szemölcsének orvosságaként

Nincs szánalomra méltóbb bajusz a világon, mint az a bajusz, amely például spanyolos, óhabsburgi, Kolonics bíboroséhoz hasonlatos bajuszformában — a száj széléig szálanként simára kefélten, aztán hirtelen gácsérfark módjára torzonborzzá penderített formában: elhervadna az esőben, hóban, mielőtt célját elérte volna.

Mikor a Kolonics-bajusz az illető arcán már elhervadt, és a kellő helyen elfelejtődött!

a nők szemölcsének orvosságaként

Ki tudna az operai fodrásszal konkurrálni? A pattanások, amelyek boldogult ifjúkoromban jelölik halántékomat: többnyire azoktól a jó szándékú a nők szemölcsének orvosságaként származtak, amely jó szándékokkal barátaimnak és hozzátartozóiknak boldog, hosszú, megelégedett, derék életet kívántam — szívemből és ésszerűségből, mert jó barátok nélkül nem élhet meg az ember a földön.

a nők szemölcsének orvosságaként

Pista úr… A borbély halált megvető vidámsággal szólalt meg: — Hol volt az a bolond, aki a Zugligetbe felöltő nélkül rándult ki hölgyével?

És Pista úr nagy nehezen kibetűzte a művésznő sorait, amelyek lelkiállapotában valóban nem hasonlítottak egy zárdában nevelt kisasszony írásához.

Inkább egy bécsi mosónőjéhez. Pista úr a nők szemölcsének orvosságaként azt, hogy puszta kézzel is ki lehet húzni a pezsgődugót, ha az ember a megfelelő fogást alkalmazza. Pista úr ugyanis régi tapasztalatok alapján mindig gyanakodott azokra a pezsgősbutéliákra, amelyeknek a dugójuk eltörött, és szerszámmal kellett az elporladt dugót eltávolítani.

Olyan eljárás ez, mintha felnőtt pinworms kezelés házasság megkötése előtt sebészprofesszorral vizsgáltatná meg a vőlegény a menyasszonyát.

Szemölcsök: Mi okozza és milyen típusai vannak?

A forgalomban levő aranypénzeket, a tíz- és húszkoronásokat volt szokás ezekben a perselyekben elsanzsírozni, mielőtt a történetesen jelenlevő hölgyek komolyabban érdeklődhettek volna, hogy Ferenc József hány esztendős korában örökítette meg magát aranypénzein. Kézbe és szemügyre kellett volna venni a megállapítás végett az aranypénzeket, mert a tallér hátlapján levő K. Ferenc József urunk arcképét csak szemügyre kellett venni az aranyakon, hogy a könnyelműeknek, léháknak, ostobáknak mondott hölgyek is ráeszméljenek arra, hogy a Ferenc Józsefhez hasonló férfiaknak az arcképét meg kell őrizni, akár a vállfűzőben, akár a harisnyában.

 1. Но Элвин никогда не видел небеса в их древней славе и не подозревал об Холод, пронизывающий до костей, погнал его обратно в город.
 2. Холм был осыпан росой, и Олвин, вышагивая, любовался сверкающими драгоценностями, которые огрузили каждую травинку и каждый листок.
 3. Такая перспектива не устраивала его ни в малейшей степени.
 4. + Best egészség images in | egészség, egészség tanácsok, természetes egészség
 5. A szemölcsök kezdenek megjelenni

De, mondom, éppen e női kíváncsiság miatt kezdenek Pesten az úgynevezett gavallérok ugyancsak acél-strimpfliket hordani a frakkjuk zsebében, hogy Ferenc Józsefnek minden aranytallérját, amelyet a jó király szétosztott Pesten: elhelyezhessék nyomban a perselyben, amely perselyt se baltával, se feszítővassal, se álkulccsal nem nyithatnak fel sehol az éjszakai fővárosban, csak másnap a Takarékossági Bankban, délelőtt, öreg bankpénztárosok és más száraz kedélyű emberek társaságában.

Olvasóim engedelmével be kell vallanom, hogy Pista úr előadását már csak azért sem kurtíthatnám a kellő terjedelemre, mert a legfigyelmesebb hallgatói: a borbély és asztaltársa, a sarokban alvó kakas, a messziségbe nézdelő Vilma kisasszony a szomszéd szobában és Podolini Lajos, az egykori alszolgabíró ugyancsak a szomszéd szobában már hallgatólag beleegyeztek Pista úr mondanivalóiba.

5 | Krúdy Gyula munkái | Kézikönyvtár

A Király utcára nyíló ablaktáblák mögött ugyanis mind sűrűbben rengő-ringatózó hóesés keletkezett, néha olyan nagy pelyhek is mutatkoztak, amelyek bizonyára valamely meggondolandó üzenetet is hoztak magukkal a szép másvilágról.

Dallosi D. De hát, mondja, mit is akar már megint azokkal a harisnyába dugdosott aranyakkal. Én kapcát hordtam, kapcát hordok ma is a cipőmben, igaz, hogy a legfinomabb selyemből, mert a fagyos lábam nem bírna ki egyéb viseletet.

Ez az én dolgom.

Gyógyító édesség: a ficus carica, avagy a közönséges füge csodája

Mi közöm van nekem a strimpflik aranyaihoz. Én szándékosan kerültem, hogy egy jelenlevő, félig-meddig társaságunkhoz tartozó úriemberről kellemetlenségeket mondjak. Abbahagytam tehát a történetet, ahol az sikamlóssá kezdett válni. Utóvégre nagyon ritka ember szereti, ha a társaságában előforduló egyének kék, bűnügyi idézéseket viselnek a kabátjuk szivarzsebében.

Szemölcsök: Mi okozza és milyen típusai vannak?

De bármilyen gyorsan hajtott a fiákeres, ott voltam már én, és kezemben az ékszertáska. Ekkor én Placra mutattam. Mikor a történetnek ehhez a részéhez érkezett az elnök, valaki felordított az asztalnál: — De már a jégenkopogóját, nem hagyom magamra mondani, hogy ékszertolvaj vagyok.

 • The Project Gutenberg eBook of Szomoru napok by Mór Jókai
 • Vastagbélrák halálozása
 • Gyógyító édesség: a ficus carica, avagy a közönséges füge csodája
 • Gyógyító édesség: a ficus carica, avagy a közönséges füge csodája | notafa.hu
 • A fogyasztói társadalom ellentmondásos üzeneteket küld a lakosság felé, egyrészt kalóriadús ételek kipróbálására buzdít, másrészt a karcsúság ideálját erősíti.
 • Красную, белую и синюю.

A művésznő éppen azért bízta rám ékszereit minden előadás után, mert én voltam csak úriember a városban. Mielőtt valaki észrevette volna, az elkékült arcú Plac már a szoba közepén termett, mégpedig olyan lábdobbantással, amely azt jelentette, hogy Plac is részt akar venni a pádimentum görbítgetésében, amiben már annyi régi úriember serénykedett — ugyanakkor jobb kezével felkapott egy széket, amely éppen súlyosságánál fogva nem szokta meg, hogy mindennap megemelgessék; jó tölgyfa szék volt, nyilván azzal a szándékkal faragták, hogy legalább két-három nemzedéket elbírjon, akár borozgatás, akár sörözgetés közben.

A nagyapák helyén jól érezzék magukat az unokák… De Plac meglóbálta a széket a levegőben, és éppen sújtani akart vele az elnök felé, amikor a huszárkapitány egy táncos mozdulattal felugrott helyéről, összependítette a sarkantyúját, és táncra kérte Placot, és nyomban ki is táncolt vele a belső szobából a külsőbe, mert akkoriban az úriemberek között ez volt a szokás.

Az elnök csodálatra méltóan megőrizte hidegvérét, és a váratlanul előrohanó Vájsz kocsmároshoz így szólott — Tegyétek a széket a nők szemölcsének orvosságaként múzeumba — mondta egy sarok felé mutatva, ahol már több rokkant, törött szék hevert egymás hátán, annak emlékére, hogy a jeles Burg báró vagy mások megfogdosták őket.

Éhgyomorral voltam, és a pezsgőtől csupán néhány pattanás támadt az arcomon. De én már csak megmaradtam a lyukas órakulcsnál, amely azóta is mindig bevált, ha arcom gyöngyeitől meg akartam szabadulni.

A valódi szemölcsöket ne tévesszük össze az anyajeggyel és az egyéb puha kocsányos bőrkinövésekkel!

Plac ugyanis baj nélkül ült a söntésben, és a legzamatosabb bécsi németséggel tárgyalt valamely kérdést Vájsz úrral, és sértődöttségi állapotában, szinte tüntetőleg, egy üvegből való söröscsizmát állíttatott maga elé, amilyenből a másfél liternyi söröket ünnepnapokon szokták fogyasztani. Benn a borbély: — Azok a szakállszőrök is okai a pattanásoknak, amelyek befelé szoktak nőni a bőr alá. Amely szakállszőröket a visszafelé való borotválással se lehet eltávolítani, már csak azért se, mert nem minden úriember bírja ki a visszafelé való borotválást.

Remekművek és gyógyászat | eLitMed

Az elnök úrnak talán ilyen szőrei vannak? A borbély éppen bontogatta viaszosvásznas csomagját, amelyből egy fénylő csípőkészüléket vett elő, amelyet bemutatni akart a jelenlevő társaságnak. Esetleg gyakorlatilag is bemutatván, hogyan kell a pattanást okozó szőrszálakat gyökeresen kiirtani. Jenőke volt, aki évtizedek óta minden portékát megfigyelt, megtapogatott, kialkudott, amely portékát az éjjeli házalók kínálgatnak.

Alkudott inggombokra, bajuszkefékre, harisnyakötőkre… Végül is eszébe jutott nővére, Fruzsin, Andersonné őnagysága, aki bizonyosan olcsóbban tud vásárolni, mint ő. És ezen megakadt az alkudozás.